O PROJEKCIE

Tytuł projektu

AccountantX – Inteligentny księgowy – automatyzacja procesów księgowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Cel projektu

Stworzenie opartego na sztucznej inteligencji Inteligentnego Asystenta Księgowego dedykowanego dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.

Planowane efekty

Pełna automatyzacja procesu księgowego w firmach rozliczanych na pełnej księgowości oraz uproszczonej księgowości poprzez:

  • digitalizację skanów faktur – wykorzystanie danych odczytanych z faktury
  • automatyczne dobranie właściwej dekretacji dla każdej faktury – w aspekcie konta księgowego, rejestru VAT i rejestru rozrachunków
  • zbudowanie zaawansowanych mechanizmów sztucznej inteligencji do realizacji procesu dekretacji – analiza historycznych księgowań w ramach danej firmy, analiza księgowań w firmach podobnej branży, analiza typowych operacji gospodarczych, inteligentne kategoryzowanie operacji gospodarczych, reguły księgowe weryfikowane i aktualizowane przez doświadczonych księgowych – odpowiadające zmieniającym się przepisom podatkowym

Projekt zakłada uzyskanie wskaźnika poprawnej dekretacji dla minimum 80% faktur dowolnej firmy MŚP.

Do projektu zapraszamy właścicieli firm, biur rachunkowych, księgowych oraz wszystkich zainteresowanych usprawnianiem i automatyzacją procesów finansowych. 

Beneficjent

Columb Technologies S.A. – operator Platformy Taxxo oraz największej niezależnej sieci partnerskich biur rachunkowych 

Wartość projektu

Łączna wartość projektu: 4 476 900

Wartość dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich: 3 424 030

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie: NCBIR 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka