Projekt AccountantX na liście najlepszych projektów z dofinansowaniem NCBIR

Projekt „AccountantX – Inteligentny księgowy – automatyzacja procesów księgowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” został pozytywnie oceniony przez ekspertów Narodowego Centrum Badania i Rozwoju. Znalazł się na 8 miejscu listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania otrzymując maksymalną liczbę punktów.