Praktyczne zastosowania modelu AccountantX AI do automatyzacji procesów finansowych

Model AccountantX wspomaga automatyzację procesów finansowych związanych z fakturami. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów praktycznego wykorzystania tego modelu.

  1. Automatyzacja księgowania – automatyczne przypisywanie dekretacji księgowej do dokumentów kosztowych, na podstawie analizy dokumentu i kontekstu biznesowego działania firmy.


2. Automatyzacja obiegu faktur – model uczy się obiegu faktur danej organizacji i jest w stanie samodzielnie przypisywać osoby bądź działy dla każdej nowej faktury – w tym dla faktur nie posiadających w treści numeru zamówienia, a także dla faktur od nowych dostawców, które wcześniej nigdy się nie pojawiły.

3. Automatyzacja przypisywania informacji controllingowych do faktur – MPK, centrum kosztów itd. Model AccountantX potrafi nauczyć się procesu opisywania faktur w danej organizacji i automatycznie przypisywać centra kosztów, projekty, lokalizacje, MPK i inne wymiary analityczne – w celu przyspieszenia raportowania

4. Automatyzacja mapowania zamówień z dokumentami dostaw – w przypadku gdy dokument dostawy nie posiada naszych wewnętrznych indeksów produktowych- porównywanie go z wewnętrznym zamówieniem może być bardzo czasochłonnym procesem. Model Accountantx jest w stanie samodzielnie dokonać analizy pozycji i powiązać je ze sobą – nawet jeśli nazwy produktów mają nie identyczne nazwy.